Eenvoudig een betrouwbaar beeld van de organisatie met de jubbudehubbu-methode

Op uitnodiging van Zipconomy leverde ik een bijdrage aan de rubriek “Eenvoud op vrijdag”. iedere vrijdag beschrijft een interim-manager of adviseur een techniek waarmee hij regelmatig succes heeft. Mijn artikel beschrijft een methode die ik gebruik als ik snel een betrouwbaar beeld van een organisatie wil krijgen, of als ik een advies- of klankbordgroep wil samenstellen.

Daar zaten ze. Ongeveer honderd personeelsleden, voor de gelegenheid bijeengeroepen door het bestuur. De meesten niet onwelwillend; benieuwd naar wat er komen ging. De sfeer kwam tamelijk ontspannen over met een vriendelijk geroezemoes. Toen wij het podium opliepen, werd het stil. Mijn opdrachtgever introduceerde mij en vatte kort samen wat ertoe geleid had dat hij nu met mij voor hen stond. Het personeel had het vertrouwen in de directie opgezegd. De directeur was door het bestuur op non-actief gezet; verdere maatregelen zouden volgen. Een van die maatregelen was ik. Als bestuursgedelegeerde zou ik de school gaan leiden; ik zou boven de directie staan en ieder directielid beoordelen op zijn functioneren. Mijn opdrachtgever sloot af met de mededeling dat hij ervan overtuigd was, dat ik mijn opdracht met succes zou bekronen. Hij was nog niet uitgesproken of achter uit de zaal klonk: “Laat meneer Broerse dan maar eens laten zien dat hij ons vertrouwen wèl waard is.”……..

Verder lezen....
Comments

BNR Nieuwsradio schrapt item i.v.m. gebrek aan vuurwerk

Het debat in de kamercommissie OCW leverde geen vuurwerk op. Alle politieke partijen hebben de argumentatie van de bewindslieden voor handhaving van het huidige besturingsmodel als zoete koek geslikt. Derhalve is het onderwerp geschrapt uit de uitzending van BNR Nieuwsradio. Jammer, maar begrijpelijk. Geen nieuwswaarde. Zo werkt het nu eenmaal.
Verder lezen....
Comments

AdviesNu op BNR Nieuwsradio

Laat de Tweede Kamer zich door minister Bussemaker misleiden? Maandag 27/05 zit ik op de publieke tribune om erachter te komen. Ook benieuwd? Luister dan 27/05 van 16.30 - 17.00 uur naar het avondspitsprogramma ‘BNR Petra Grijzen” op BNR Nieuwsradio.
Verder lezen....
Comments

Cijfermateriaal onderwijspersoneel

Is het aantal managers in het onderwijs echt toegenomen? Klopt de bewering van je conciërge dat steeds meer van zijn collega's in schaal 5 betaald worden?
Verder lezen....
Comments

Jullie hebben van die lange vakanties....

Heb je daar ook wel eens last van? Van die mensen die vinden dat er maar weinig uitgevoerd wordt in het onderwijs? Vooral de vakanties zijn een steen des aanstoots.
Verder lezen....
Comments

Help, het kerstpakket komt er weer aan

Over niet al te lange tijd is het kerstpakket misschien weer onderwerp van gesprek.
- "Wat zullen we dit jaar doen? Weer een fles wijn?"
- "Twee flessen?"
Verder lezen....
Comments