Organisatieontwikkeling

Innoveren ( 8 en slot): een pilot en klaar is Kees?

In aflevering 6 hebben we een aantal succesfactoren voor werkgroepen en pilots de revue zien passeren. Aflevering 7 was gewijd aan een boek waarin je veel kunt lezen over samenwerking in groepen. Handig als je een werkgroep wilt instellen. In deze aflevering gaan we het hebben over het werken met een pilot. En met de conclusie dat een innovatie nooit 'af' is, maar altijd aandacht en inspanning nodig heeft, zijn we toe aan de afronding van deze reeks artikelen..Verder lezen....
Comments

Innoveren (7): "Samen werkt het"

Voor het functioneren van een werkgroep of een pilot zijn allerlei randvoorwaarden belangrijk, maar er zijn twee succesfactoren die absoluut onmisbaar zijn. De inzet van de leiding is vorige keer aan de orde geweest, maar de samenwerking zelf is minstens zo essentieel. Je kunt over dit onderwerp veel lezen in onderstaand boek, verschenen in juni 2010. Lees in dit artikel wat ik ervan vind. Alvast de conclusie: het aanschaffen zeker waard.

Chris Zitter
Sámen werkt het
De theorie en praktijk van professioneel samenwerken in het onderwijs.
Uitgave CPS, bestelnummer 32309. ISBN978-90- 6508-623-5

Verder lezen....
Comments

Innoveren (6): werkgroep/pilot

In de vorige aflevering las je, dat werkgroepen gemengde gevoelens oproepen, van afschuw tot jubel, van „werkt niet” tot „goed voorbeeld van participatief management”. Deze keer komen twee succesfactoren voor werkgroepen aan de orde. De leiding moet zich er ten volle voor inzetten en de randvoorwaarden moeten duidelijk zijn. Hetzelfde geldt trouwens ook voor pilots.Verder lezen....
Comments

Innoveren (5): bondgenoten inzetten

In de vorige aflevering kwam het verschijnsel bondgenoten ter sprake: wat het verschil is met medestanders , waar je ze vandaan haalt, dat we op moeten passen voor de valkuil van politiek bedrijven. Deze keer gaat het over rollen die bondgenoten kunnen spelen en aansluitend over het instellen van werkgroepen. Is het instellen van een werkgroep gelijk aan het over de schutting gooien van je probleem, of een goede vorm van participatief management?Verder lezen....
Comments

Innoveren (4:) bondgenoten vinden

In het voorafgaande zagen we in het ontstaan van de website “beoordeelmijnleraar.nl” een kans om nu eindelijk eens voor elkaar te krijgen dat iedere leraar zijn klassen zou gaan enquêteren over zijn functioneren. We hebben een kladvisie op het onderwerp opgebouwd, hebben daar interactief een werkvisie van gemaakt en hebben op allerlei manieren het gevoel van urgentie proberen te bevorderen. Het wordt tijd om over de volgende stap na te denken.


Verder lezen....
Comments

Innoveren (3): gevoel van urgentie

In de vorige afleveringen van "innoveren, hoe doe je dat?" heb je je gedocumenteerd (dl. 1) en je hebt van je klad-visie op het probleem een werkvisie gemaakt (dl. 2). Die werkvisie wordt de basis van waaruit je dit onderwerp in schoolbeleid wil gaan omzetten. Je gevoel van urgentie is er alleen maar groter door geworden, maar hoe breng je dat over op je medewerkers?Verder lezen....
Comments

Innoveren (2): van kladvisie naar werkvisie

In de serie artikelen “Innoveren, hoe doe je dat?” doen we alsof je leiding geeft aan een school waar nog wel het nodige kan gebeuren aan het beoordelen van leraren door leerlingen. Het opduiken van de website www.beoordeelmijnleraar.nl en alle publiciteit eromheen hebben je het idee gegeven dat hier een kans ligt om een lang gekoesterd ideaal dichterbij te brengen: iedere leraar op jouw school gaat ieder jaar met behulp van een enquête zijn leerlingen vragen naar hun mening over zijn onderwijs.
In de vorige aflevering heb je je gedocumenteerd, je hebt nagedacht, je denkt dat je een overzicht hebt van de problematiek en je hebt een globaal idee hoe de school deze schijnbare bedreiging om zou kunnen zetten in een kans. Kortom, je klad-visie is klaar. Dat is het begin, maar het echte werk komt nog.
Verder lezen....
Comments

Innoveren (1): nadenken, beeld opbouwen

Managers zitten in het verdomhoekje. Dat ligt deels aan hun gedrag, dat soms ernstig afwijkt van wat medewerkers verwachten. (Zie aflevering van 08-01-08). Voor een deel ligt het ook aan de vaak gebrekkige manier waarop met innovaties wordt omgegaan.

Toegegeven, de overheid stort veel te veel innovaties over het onderwijs uit. Toegegeven, we worden gek gemaakt door de adviesindustrie die handelt in vernieuwingsconcepten en niet gebaat is bij rust in de tent. Toegegeven, je lijkt wel een ontzettende sukkel, als je niet met een of ander grootschalig vernieuwingsproject bezig bent. De druk om te innoveren is erg groot.

Maar dat is niet waar managers op aangekeken worden. Docenten vinden doorgaans ook dat er nog heel wat moet gebeuren in het onderwijs. Het probleem van docenten is niet dat vernieuwingen noodzakelijk zijn, maar hoeveel vernieuwingsprojecten ze tegelijk aankunnen, in welk tempo de innovaties ingevoerd worden en hoe de vernieuwing aangepakt wordt.

Over het laatste gaat de volgende serie afleveringen. Hoe pak je vernieuwingen aan? Innovatie in de praktijk, van begin tot eind. Vanaf het nemen van het besluit om te gaan innoveren (of niet) tot en met het moment waarop de innovatie ingebed is in het systeem. Kortom: Innoveren, hoe doe je dat?
Verder lezen....
Comments

Het technasium voorbij: een Fab Lab voor 25.000 euro

Voor 25.000 euro heb je een FabLab op school. Als je techniek op een hoger plan wil brengen en als je vindt dat het technasium nog wel wat verder mag gaan.
Verder lezen....
Comments

Met schakelaar en dimmer op weg naar een professionele aanspreekcultuur (3 en slot)

Dit is deel drie van mijn visie op wat "de professionele aanspreekcultuur" wordt genoemd. Hoe kun je mensen zodanig stimuleren dat ze naar een hoger stadium van professionaliteit opschuiven?
In deel een van deze serie heb ik mijn mening gegeven over aanspreken (schakelaar) en zich laten aanspreken (dimmer). In deel twee heb ik ervoor gepleit docenten liever te stimuleren in hun ontwikkeling dan hen uit te nodigen zich bloot te stellen aan de "professionele aanspreekcultuur". Geef iemand de kans zich te ontwikkelen van "Ik stond erbij en ik keek ernaar" (stadium 1) via "Kijk naar je eige" (stadium 2) tot "Laat naar je kijken" (stadium 3), en zijn vermogen zich te laten aanspreken neemt recht evenredig toe (de dimmer wordt opengedraaid).
Verder lezen....
Comments

Met schakelaar en dimmer op weg naar een professionele aanspreekcultuur (2)

De taak van de leiding is ervoor te zorgen, dat de professionals de dimmer van het zich laten aanspreken geleidelijk opendraaien. Maar hoe doe je dat?
Dit is deel twee van mijn visie op wat "de professionele aanspreekcultuur" wordt genoemd. In deel een heb ik mijn mening gegeven over aanspreken en zich laten aanspreken. Mensen aanspreken op hun gedrag is een kwestie van durven. Je laten aanspreken ook. In het eerste geval is er sprake van een aan-uit schakelaar; je durft iemand aan te spreken of je durft het niet. in het tweede geval ligt het iets anders. Ik zou het vermogen zich te laten aanspreken eerder als een dimmer zien dan als een schakelaar.
De taak van de leiding is ervoor te zorgen, dat de professionals de dimmer van het zich laten aanspreken geleidelijk opendraaien. Maar hoe doe je dat?
Verder lezen....
Comments

Met schakelaar en dimmer op weg naar een professionele aanspreekcultuur (1)

"Op deze school ontbreekt het aan een professionele aanspreekcultuur". Wie zo af en toe eens een PKO-rapport van de inspectie van het internet plukt, loopt grote kans deze opmerking tegen te komen. Wat zou dat zijn, een professionele aanspreekcultuur? De uitdrukking spreekt mij niet erg aan, om het zo maar eens te zeggen. Verhullend taalgebruik. Ik vermoed dat de ongezouten versie van het inspectie-oordeel er als volgt uit zou zien:
- leidinggevenden spreken hun mensen niet aan
- het personeel staat niet open voor commentaar op het functioneren als docent

Werk aan de winkel, dat is duidelijk. Maar wat kun je doen?
Verder lezen....
Comments