Sturen op vertrouwen: lekker makkelijk?

In discussies over leiding geven, besturen en toezicht houden kom ik de laatste tijd het begrip “sturen op vertrouwen” nogal eens tegen. En omdat Google er 53.400 hits voor oplevert, kunnen we misschien wel zeggen dat het een populaire uitdrukking is.
Als je vraagt hoe dat moet, sturen op vertrouwen, is het antwoord meestal iets in de geest van: “Vertrouwen is beter dan controle, dus ik ga altijd uit van vertrouwen”. Simpel toch? Maar wacht eens even….
Verder lezen....
Comments

Controle:mooie aanleiding voor een compliment

We controleren in de examenzaal om te voorkomen dat fraude gepleegd wordt. Dat vindt iedereen doodnormaal, want we weten: het vlees is zwak… Geen examenkandidaat zal tegen een surveillant zeggen: "Denkt u soms dat ik ga zitten spieken of zo?" Wanneer een douaneambtenaar ons controleert, snappen we dat en we halen het niet in ons hoofd om een grote mond op te zetten.
Hoe anders is het in professionele organisaties zoals het onderwijs.....
Verder lezen....
Comments

Een tien voor je onderwijs (dl. 4) Het belang van de dagelijkse gang

(Dit is deel 4 . Lees deel 3, deel 2, deel 1)
Ieder het zijne. Toch? De directeur moet een visie ontwikkelen, een strategie bepalen, middelen toedelen en nog veel meer belangrijke dingen. De dagelijkse gang van zaken is het domein van leraren en onderwijsondersteunend personeel. Als je die "dagelijkse gang" goed georganiseerd hebt, heb je er geen omkijken meer naar. Dat klinkt als iets dat voor de hand ligt, maar het is een ernstig misverstand.
Verder lezen....
Comments

Bewindslieden misleiden Tweede Kamer

Het gaat niet zo goed met bestuur en toezicht in het onderwijs. Althans, daar heeft het alle schijn van. De kranten staan er af en toe vol van. Amarantis, Boor, InHolland, etc, etc. Geen wonder dat de Tweede Kamer zich afvraagt of het besturingsmodel dat de regering hanteert eigenlijk wel deugt en de minister opdracht gegeven heeft een onderzoek te doen naar alternatieve modellen.

Het huidige besturingsmodel komt erop neer dat de regering haar grondwettelijke verantwoordelijkheid voor het onderwijs grotendeels uit handen gegeven heeft. Hoe dat in de praktijk (niet) werkt, kun je lezen in mijn artikel
“Onderwijs, daar gaan de bewindslieden niet over”.
De regering verdedigt het model echter in een kamerbrief met overgave en probeert met een niet door de gegevens ondersteund beroep op “de literatuur” de Kamer met een kluitje in het riet te sturen.

Verder lezen....
Comments

Onderwijs, daar gaan de bewindslieden niet over

In artikel 23 van onze grondwet staat: "Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering." Onderwijs moet er zijn, voor iedereen toegankelijk, van goede kwaliteit en met een inhoud die overeenstemt met de eisen van de maatschappij. En wat gebeurt er? Miljoenen aan onderwijsgeld verdwijnen in stenen, dienstauto’s en zakken. Studenten klagen dat ze geen les krijgen. De bestuurder graait en het toezicht faalt. Dat is het beeld dat is ontstaan. Er moet iets gebeuren. De Kamer stelt vragen. Het antwoord van de bewindslieden is: "Daar ga ik niet over". En dat klopt nog ook. Gênant, natuurlijk, gezien de grondwet. De regering is verantwoordelijk, maar de bewindslieden gaan er niet over. Wat is er fout gegaan?

Verder lezen....
Comments

Een tien voor je onderwijs (dl.3): Lekker makkelijk?

(Dit is deel 3. Lees deel 2, deel 1)
Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Het lijkt zo voor de hand te liggen, maar het heeft ook negatieve kanten. Zeker als het om denken gaat zijn wij mensen eigenlijk best lui. Er zijn veel manieren waarop we het ons - meestal onbewust - makkelijk maken. Het ligt in onze aard.
  • We hebben meer oog voor de dingen die aan onze verwachtingen beantwoorden dan voor de dingen die ermee in strijd zijn.
  • We gaan instinctief situaties uit de weg waarin we misschien niet aardig gevonden worden.
  • Besprekingen waarin iedereen het met ons eens is, vinden we doorgaans prettiger dan een pittige discussie.
  • We hebben altijd wel een goede reden om een moeilijke beslissing voor ons uit te schuiven.
  • We doen het zo, omdat we het altijd zo gedaan hebben en we slaan geen acht op de gewijzigde context.
En zo voort.
Iedereen weet dat dit soort mechanismen ertoe leidt dat dingen mis gaan, dat slechte beslissingen worden genomen, dat slecht functionerende medewerkers niet ontslagen worden, dat de raad van toezicht de bestuurder niet corrigeert.
Wat kunnen we doen om ons te verweren tegen de natuurlijke neiging het "lekker makkelijk" te houden?
Verder lezen....
Comments

Een tien voor je onderwijs (dl.2): De snuoq, dat is pas een bonus

Kost niets, draagt bij aan een gezonde organisatiecultuur
(Dit is deel 2. Lees deel 1)
De bonus, in welke verschijningsvorm dan ook, blijft de gemoederen bezig houden.
De argumenten voor en tegen zijn zo langzamerhand genoegzaam bekend. Ook de etiketten zijn al allemaal geplakt. „Niet Rijnlands”, „In Strijd Met Het Nieuwe Werken”. „Je moet gewoon je werk goed doen en daar moet je een eerlijke beloning voor krijgen”.
Toch ben ik niet tegen de bonus. Ik ben er zelfs voor, maar alleen als hij zich achterstevoren en ondersteboven manifesteert. Geef geen
bonus, maar een snuoq.
Verder lezen....
Comments

Een tien voor je onderwijs (dl.1): Inleiding

Nederland geeft veel geld uit aan onderwijs. De komende jaren ca 17 % van de rijksbegroting. Dat doen we, omdat we geen talent willen verspillen, omdat we eruit willen halen wat erin zit en omdat het goed is voor de economie. Als we geen talent willen verspillen, mag er niets mis gaan. We willen met andere woorden dat iedere onderwijsinstelling een tien haalt. Het zijn de directeuren, de besturen en de raden van toezicht die hiervoor moeten zorgen. Waar moeten ze op letten? Wat moet in ieder geval in orde zijn?
Verder lezen....
Comments