Ervaring: advies, coaching, training
Directie school voor voortgezet onderwijs (2013)
Advisering intern functioneren.

Directie reisbureau (2012)
Sparring: aanpassing organisatie in verband met groei.

Ondersteuning maatschap voor parodontologie (2012)
Kwaliteitssessie met voltallige personeel van twee vestigingen.

Advisering CvB (2012)
Conflicthantering.

Ondersteuning functioneren rector (2012)

Conflicthantering.

Audit in opdracht van CvB (2011-2012)
Visitatie, onderzoek naar kwaliteit en levensvatbaatheid scholengemeenschap.

Onderzoek voor twee Raden van Toezicht (2011)
Vastgelopen samenwerkingsproject van bestuurders.

Advies schoolbestuur (2010)
School in crisis door intern conflict.

Advies en praktijkcoaching rector (2010)
Beginnend rector: praktijkadviezen.

Advies en coaching rector en conrectoren (2005)
Onvrede bij de directie en de docenten. Er is te weinig greep op de zaak. De organisatie loopt niet. Er lijkt eigenlijk van alles mis te zijn. Ontwikkelen organisatiestructuur, besluitvorming. managementstijl en -vaardigheden directie.

Advies centrale directie (2005)
Wat te doen met een vestiging waar de innovatie niet van de grond komt, waar de vestigingsleiding niet doortastend genoeg lijkt en waarover het ene negatieve rapport na het andere verschijnt?
Rapporten geanalyseerd, interviews gehouden met representatief deel van het personeel. Bevindingen met vestigingsleiding besproken. Conferentie geleid met het personeel om voorstellen voor verbetering van onderop te genereren. Vestigingsleiding begeleid in de communicatie over en de planning van de conferentie en het vervolg.

Advies rector in crisissituatie (2005)
Onderzoek naar de mogelijkheid het directieteam bij elkaar te houden.
Dit betekende interviews houden met deels onwillige directieleden. Toen het ijs gebroken was, was de medewerking prima en verliep het samenstellen van een advies vlot. Het interessante resultaat was, dat een in de ogen van de opdrachtgever kansloze situatie nog mogelijkheden bleek te bevatten.

Coaching rector ( 2004/2005)
Min of meer "interim op afstand".
In deze situatie had het bestuur eigenlijk een interim- manager moeten aanstellen. De nieuwbenoemde rector werd geconfronteerd met een overweldigend aantal problemen van de meest uiteenlopende aard. Moest orde op zaken stellen en de macht veroveren. Resultaat van de coaching: de rector kreeg weer overzicht, stelde prioriteiten, herwon het zelfvertrouwen en werd de situatie meester.

Coaching rector (2004/2005)
Alweer "interim op afstand".
Een soortgelijk geval, alleen met slechte afloop, want hulp was te laat ingeschakeld en de afbraak van de rector was al in een te ver stadium. Rector slaagde er wel in het hoofd boven water en de eer aan zichzelf te houden. Is inmiddels rector van een beter passende en gezondere school. Het bestuur restte niets anders dan een interim-manager aan te stellen.

Coaching docent (2004)
Iemand met beginnersproblemen.
Hier was een combinatie van overdracht van ervaring en confrontatie met het eigen gedrag nodig. Leuke opdracht, dankbare docent.

Advies rector (2003)
Voorbereiding en uitvoering conferentie.
Doel: onvrede van verschillende groeperingen, inclusief de schoolleiding, op een rijtje zetten en er oplossingen voor genereren. De conferentie leidde in een soms confronterende sfeer tot een verduidelijking van de problematiek, maar oplossingen kwamen er ook. De rector, als opdrachtgever was aanvankelijk verrast door het resultaat, maar niettemin tevreden. Er was veel verduidelijkt en de onvrede werd allengs minder, mede door de succesvolle uitvoeringen van enkele van de genoemde oplossingen.

Advies rector (2001)
Problemen bij onderwijsinnovatie.
De onderwijscommissie kreeg niets uit zijn vingers. Het proces moest weer vlot getrokken worden. Na een drietal sessies met de rector liep de zaak weer.

Training schoolleiders in opdracht van de regering van Bashkortostan (2000)
Veertiendaagse cursus.
Elementaire managementtechnieken en -vaardigheden overdragen aan schoolleiders uit het hele land.


( naar volgende bladzijde)