Ervaring: rector Stedelijk Gymnasium Nijmegen (1982 - 2000)


Personeelsbeleid

Functioneringsgesprekken ingesteld (eerste in Nederland). Beoordelings- en begeleidingssysteem nieuwe medewerkers (later als voorbeeld gebruikt door lerarenopleidingen)
Beoordelingssysteem zittende medewerkers
Arbo-beleid (ziekteverzuim 3 procentpunten onder landelijk gemiddelde)

Invoering kwaliteitszorg
Verhoging rendement (van 11% jaarlijkse uitval leerlingen naar 3%; landelijk gemiddelde ca 7%)

Onderwijskundige innovatie
Voorbeeldfunctie in Nederland, Duitsland, Oostenrijk m.b.t
• onorthodoxe omgang met hoogbegaafde leerlingen
• aanpak van onderpresteerders
Voor deze projecten een overheidssubsidie verworvan van ca. fl. 400.000,--

Overig
Organisatie, communicatie en PR verbeterd, middenkader ingevoerd

Resultaat
Ondanks tegenwerkende factoren, zoals huisvesting, autonome groei bewerkstelligd.
• Leerlingenaantal van 400 tot 1400
• 130 medewerkers
• Ingrijpende renovatie (fl. 5.000.000,--) in 1984
• "Vernieuwbouw" (fl. 18.000.000,--) in 1998/99
• Grote naamsbekendheid met een positief imago

Schooloverstijgende ervaring
Lid en voorzitter bovenschools management
Medeverantwoordelijk voor de oprichting en organisatie van een Stichting voor het Openbaar Onderwijs in de gemeente Nijmegen. Mede-initiator en voorbereider besturenfusie

Conrector S.G. Casimir, Amstelveen (1973-1982)


Afdeling havo uit slop gehaald.
Succesvolle bijdrage geleverd aan hanteren en beëindigen jarenlange conflictsituatie leiding < > docenten(raad).


( naar volgende bladzijde)